Tierarztsprechstunde

Vergiftungen / Zatrucia


Vergiftungen durch Blei
Die Bleivergiftung ist eine der häufigsten Vergiftungen von Ziervögeln. Die  Aufnahme erfolgt aus Bleischnüren in Gardinen, Lametta, Rostschutzfarben (Meninge), Keramikglasuren, Bleiprofilen, Batterien, verschiedenen  Dichtungsmaterialien usw. Greifvögel sterben oft durch Schlagen von mit Bleimunition verletzten Wildes. Das klinische Bild reicht von Apathie, Schwäche, Fressunlust, Erbrechen, Lähmungen oder Krämpfen, grünlichem bis gelblichem Durchfall bis hin zu plötzlichen Todesfällen. Auf Röntgenaufnahmen können metalldichte Schatten meist im Kropf oder Muskelmagen gesehen werden. Ein negativer Röntgenbefund schließt eine Schwermetallvergiftung jedoch nicht aus, wenn es sich um nichtmetallisches Blei handelt, die aufgenommenen Teilchen zu klein sind um dargestellt zu werden oder wenn die  Krankheitsanzeichen erst nach der Ausscheidung des Bleis auftreten. In  solchen Fällen kann die Bleibestimmung im Blut durchgeführt werden. Die Behandlung muss so lange durchgeführt werden, bis kein Blei mehr im Körper nachweisbar ist. Neben der Eingabe von Bariumsulfat zum Abfangen der Bleiionen aus dem Darmtrakt sind Injektionen des „Gegengiftes“ Ca-EDTA
oder DTPA, Elektrolytlösungen und Vitamine, besonders des B-Komplexes, notwendig.

Zatrucia ołowiem
Zatrucia ołowiem są najczęstszymi zatruciami u ptaków ozdobnych. Wchłanianie polega na ściąganiu ołowiu z firan i zasłon, lamety, farb ochronnych przed
rdzą (minie), glazury ceramicznej, prób ołowianych, baterii, różnych materiałów uszczelniających itp. Ptaki chwytne umierają często poprzez uderzenie od amunicji ołowianej rannych zwierząt. Kliniczny obraz ukazuje apatię, słabość,
brak chęci do jedzenia, wymioty, porażenia albo kurcze i drgawki, zielone-żółte biegunki aż do zejścia śmiertelnego. Na prześwietleniu Rentgenowskim mogą być widzialne metaliczne szczelinowe cienie, często w wolu albo mięśniach żołądka. Negatywna zmiana w obrazie Rentgena nie wyklucza przecież   ciężkiego zatrucia metalem, jeśli zaś chodzi o niemetaliczny ołów, to wchłaniane cząstki są przedstawione jako za małe albo zostaną zachowane w objawach
klinicznych najpierw po wydaleniu ołowiu. W takich przypadkach może zostać przeprowadzone określenie ołowiu we krwi. Leczenie musi być prowadzone tak długo aż da się stwierdzić w ciele brak ołowiu. Obok przyjmowania siarczanu baru do wyrównania jonów ołowiu w drogach jelitowych konieczne są zastrzyki „odtrutki” Ca-EDTA albo DTPA, roztwory elektrolitów i witaminy, szczególnie z B- Kompleks.


Vergiftung durch Zink
Zu Vergiftungen durch metallisches Zink kommt es durch Benagen galvanisierter Kä¬figgitter, zinkhaltiger Beschichtungen und anderer zinkhaltiger  Metallgegenstände (Tränken, Futternäpfe). Eine sehr häufige Quelle für Zinkvergiftungen sind frisch verzinkte Gegenstände (Volierengitter!) und dort besonders die „Zinknasen“. Um die Gefahr zu minimieren, sollte verzinktes Material mindestens 3 Monate abgealtert werden und die Zinknasen gründlich
entfernt werden. Vogelarten mit ausgeprägtem Nageverhalten (Kakadus, Nymphensittiche, Edelpapageien) sind besonders gefährdet. Diagnostisch sind selbst kleinste Metallpartikel im Röntgenbild sichtbar. Blutuntersuchungen sind bei chronischen Zinkvergiftungen ebenfalls hilfreich. Wasserlösliches Zinksulfat, Zinkazetat und Zinklaktat (Wandanstriche) verursachen eher chronische  Vergiftungen, während Zinkphosphid (Rattengift) meist akute Vergiftungen auslöst. Eine chronische Zinkvergiftung führt zu gestörtem Allgemeinbefinden und gelegentlicher Ausscheidung von grünlichem Kot. Es wird auch ein  Zusammenhang mit Federrupfen und Befiederungsstörungen vermutet. Akut verlaufende Zinkvergiftungen gehen mit Bewegungsstörungen, Erbrechen, Durchfall und hoher Sterberate einher. Eine Behandlung erfolgt analog der Bleivergiftung (Bariumsulfat, Ca-EDTA/DTPA, Vitamine).

Zatrucia cynkiem
Do zatruć przez metaliczny cynk dochodzi przez kontakt z galwanizowanym ogrodzeniem klatki, cynkiem powlekane i inne przedmioty z cynkiem ( poidła, miski na pokarm). Bardzo częstym źródłem zatruć cynkiem są świeże  ocynkowane przedmioty ( kraty woliery)! I tam szczególnie „nosy cynkowe”.
Aby to niebezpieczeństwo zminimalizować, powinien zostać przynajmniej na 3 miesiące ocynkowany materiał odłożony i nosy cynkowe gruntownie usunięte. Rodzaje ptaków z wyraźnym zachowaniem gryzoni ( kakadu, papugi długo ogonowe Nimfy, Prawdziwe papugi) są szczególnie narażone na  niebezpieczeństwo. Diagnostycznie na zdjęciu Rentgenowskim są widoczne
same malutkie cząstki metalu. Badania krwi są pomocne również przy chronicznych przewlekłych zatruciach cynkiem. Rozpuszczalne w wodzie siarczany cynku, octany cynku i mleczany cynku ( farby ścienne) powodują wcześniej chroniczne zatrucia, podczas gdy fosforan cynku ( trutka
na szczury) rozpuszcza ostre zatrucia. Chroniczne zatrucia cynkiem prowadzi do niszczącej ogólnie znalezionej i okazjonalnej wydzielinie z zielonym kałem. Istnieje też przypuszczalnie wzajemna zależność z wyskubywaniem piór i zakłóceniami/ zaburzeniami , prowadzą do zaburzenia poruszania się, biegunki, porażenia, biegunki z wysokim stopniem umieralności. Leczenie przebiega analogicznie jak przy zatruciu ołowiem ( siarczan Baru, Ca-EDTA/DTPA,
witaminy).

Vergiftungen im Haushalt
Zahlreiche im Haushalt gebräuchliche Stoffe können für Vögel giftig sein. Bei Vögeln sind Vergiftungen durch die Aufnahme von z. B. Wasch und  Desinfektionsmitteln, Streichhölzern, Kochsalz, Gewürzen, Bohnenkaffee, Alkohol usw. möglich. Sehr giftig für Vögel sind verschiedene Gase oder Dämpfe, die für den Mernschen normalerweise völlig ungiftig sind, z. B. Stadtgas oder Teflon. Teflondämpfe entstehen beim übermäßigen Erhitzen entsprechender Kochgegenstände (antihaftbeschichtete Pfannen). Aus diesem Grunde sollten Vögel nicht in der Küche gehalten werden, oder zumindest während des  Benutzens solcher Pfannen in einen anderen Raum verbracht werden. Behandlungsversuche können in Form einer Verabreichung von Flüssigkeiten,
Elektrolytlösungen, Glucose und Vitaminen erfolgen.

Zatrucia w gospodarstwie domowym
Licznie używane materiały w gospodarstwie domowym mogą zatruwać ptaki. Ptaki są zatruwane przez środki dezynfekcyjne i myjące, zapałki, gotowaną sól, przyprawy, prawdziwą kawę, alkohol i inne możliwości. Bardzo trujące dla ptaków są różnorodne gazy i pary, dymy, które normalnie dla ludzi są w pełni nietrujące np. gaz miejski czy teflon. Para z teflonu powstaje przy nadmiernym rozgrzewaniu odpowiednich przedmiotów do gotowania ( patelnie z powłoką
zapobiegającą przypalaniu). Z tego powodu też ptaki nie powinny przebywać w kuchni albo co najmniej nie podczas użytkowania takiej patelni i wtedy powinny znaleźć się w innym pomieszczeniu. Próby leczenia mogą występować w formie aplikowania płynów, roztworów elektrolitów, glukozy i witamin.

Vergiftungen durch  Pflanzen
Vergiftungen nach oraler Aufnahme von Pflanzen werden oft vermutet, sind aber relativ schwer nachweisbar. Es gibt Hinweise darauf, dass manche Pflanzen für verschiedene Vogelarten unterschiedlich giftig sein können. Es wurden mut¬maßliche Vergiftungen durch Diffenbachia, Philodendron,  Rhododendron, Lupinen, Clematis, Oleander, Hollunder (unreif), Avocados, Eibe, Rhi¬zinus und viele andere beschrieben. Die Angaben über den Grad der  Toxizität sind jedoch in vielen Fällen widersprüchlich. Das Verzehren von Tabak führt schon in kleinsten Mengen zu schweren Vergiftungserscheinungen. Nikotin verursacht Erregung, Erbrechen, Durchfall und Krämpfe und führt oft zum Tod.
Neben dem Entfernen der verdächtigen Pflanzen besteht die Behandlung in der Verabreichung von Elektrolytlösungen, Glucose und Vitaminen. Ob eine Pflanze giftig ist, lässt sich schnell durch einen Blick in die Giftpflanzendatenbank  (Universität Zürich) feststellen.

Zatrucia roślinami
Zatrucia po doustnym przyjęciu roślin są często zauważane, są one relatywnie ciężkie aby je stwierdzić. Są jednak do tego wskazówki, że niektóre rośliny dla domniemane/ przypuszczalne zatrucia przez dieffenbachia, filodendron, rododendron, łubiny, klematisy, oleandry, hollunder (niedojrzały), avocado, cis pospolity, rhizinus i wiele innych opisanych. Zdanie na temat stopnia  toksyczności są w wielu przypadkach sprzeczne. Spożywanie tabaki/ tytoniu
prowadzi już do mniejszej ilości ciężkich objawów zatrucia. Nikotyna powoduje wzniecenie/podniecenie, kurcze, biegunki i wymioty i prowadzi często do  śmierci. Obok usunięcia podejrzanych roślin na leczenie składa się wzbogacenie w roztwory elektrolitów, glukoza i witaminy. Czy jakaś roślina jest trująca? Zobaczysz poprzez spojrzenie do banku danych roślin trujących zestawionych w Uniwersytecie w Zurychu Szwajcaria.


www.vogeltierarzt.de

 

Vereinigung der Ziergeflügel- und Exotenzüchter e.V. Weißwasser, Vorsitzender: Hagen Hördler
© 2007, mit freundlicher Unterstützung von Quint.Media